Marketinška podrška u plasiranju proizvoda na tržište