STRUČNJAK ZA UPRAVLJANJE INOVACIJSKIM PROCESIMA U PODUZEĆIMA

 

STRUČNJAK ZA UPRAVLJANJE INOVACIJSKIM PROCESIMA U PODUZEĆIMA

Za djelatnike Centra održat će se radionica o upravljanju inovacijskim procesima u poduzećima. Radi provedbe što kvalitetnije edukacije pokušat će se realizirati suradnja oko organizacije ove radionice s poduzetničkom mrežom EEN te državnim agencijama za potporu investicijama, poduzetništvu i inovacijama (HAMAG, BICRO, AIK).

Trening će se održati u prostorijama novoizgrađenog Centra. Predviđeno trajanje treninga je 3 radna dana.

23. studeni 2015.