VAUČERI ZA OSPOSOBLJAVANJE U PDCK – VOZAČ VILIČARA

VAUČERI ZA OSPOSOBLJAVANJE U PDCK – VOZAČ VILIČARA

Kako bismo bili konkurentni na promjenjivom tržištu rada, gdje ubrzani razvoj novih tehnologija i metoda rada potiče promjene u tipičnim radnim zadacima u okviru pojedinog radnog mjesta, neophodno je prilagoditi se promjenama te težiti usvajanju novih znanja i vještina koje će unaprijediti organizaciju te doprinijeti boljoj učinkovitosti rada i kvalitetnijoj organizaciji poslova. Cjeloživotno učenje definira se kao bilo koja aktivnost tijekom (cijeloga) života s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Dakle, učenje je kontinuirani proces koji traje cijeli život te ne prestaje završetkom osnovne odnosno srednje škole ili fakulteta. Budući da je uočena potreba za dodatnom organizacijom i reorganizacijom poslovanja u Inovacijskoj tvornici, ovim dodatnim osposobljavanjem zaposlenika smanjit će se usko grlo u proizvodnji, što će pridonijeti boljem, bržem, lakšem i organiziranijem načinu proizvodnje te obavljanja poslova i kretanja ljudi i tereta.

U sklopu dodjele vaučera od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji su financirani Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine, Panonski drvni centar kompetencija je u suradnji sa Pučkim učilištem „Omega“ iskoristio vaučere za petero djelatnika za mikrokvalifikaciju: rukovanje viličarom u skladišnom prostoru. Cilj modula bio je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za rukovanje viličarom u skladišnom prostoru primjenom digitalnih tehnologija na ekološki prihvatljiv način uz korištenje zelenih energija. Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru temelji se na korištenju digitalnih i zelenih tehnologija: digitalnih u dijelu rukovanja i upravljanja uz korištenje odgovarajućih tehnologija, a zelenih u dijelu korištenja ekološki prihvatljivih načina pogona viličara u skladišnom prostoru. Polaznici su osposobljeni za rukovanje viličarom u skladišnom prostoru u dijelu pripreme viličara za rad, rukovanje viličarom pri zahvatu prenošenju i odlaganju različitih vrsta tereta, provođenje pregleda viličara, utvrđivanje i prijavljivanje kvarova na viličaru, korištenje tehničke dokumentacije viličara kao i korištenje sredstava osobne zaštite u skladu s pravilima i propisima zaštite na radu u skladištima i pri rukovanju viličarom.

05. travanj 2023.