OBAVIJEST O PROMJENI KONTAKTA DIREKTORICE PANONSKOG DRVNOG CENTRA KOMPETENCIJA d.o.o.

Poštovani,

Obavještavamo Vas o kadrovskoj promjeni i promjeni kontakta direktorice Panonskog drvnog centra kompetencija d.o.o.

Molimo Vas da se za sve upite obratite novoj direktorici gđi Sanji Bošnjak, univ.spec.oec., mob: 099 210 2246, e-mail: sanja.bosnjak@www.pdck.hr

 

 

31. listopad 2019.