TERENSKA NASTAVA STUDENATA VŠMTI VIROVITICA

 

U posjeti studenata  Panonskom drvnom centru kompetencija d.o.o. u okviru terenske nastave 3. godine smjera Računalstva Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, u našem laboratoriju za istraživanje i razvoj predstavljen je rad inovativnih 3D tehnologija; 3D skenera te 3D printera.

 

28. studeni 2019.