Dokumenti

news-single-test

Panonski drvni centar kompetencija Virovitičko-podravske županije pruža usluge malim i srednjim poduzetnicima iz drvno-prerađivačkog sektora u Hrvatskoj i regiji, u svim fazama razvoja finalnih proizvoda od drva, odnosno proizvoda s većom dodanom vrijednošću, s naglaskom na inovacije.
Uz istraživanje i razvoj proizvoda od drva i prateće industrije, Centar nudi i usluge transfera tehnologije prema malim i srednjim poduzetnicima, te usluge izrade prototipa inovativnih proizvoda od drva, uslugu dizajna proizvoda, dizajna pakiranja za proizvode od drva i proizvode pratećih industrija, zatim usluge poslovnog savjetovanja i kreiranja robnih marki.
Panonski drvni centar kompetencija najveći je projekt financiran iz prvog natječaja Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, kada se govori o projektima županija, gradova i općina, a vjerojatno i jedini centar ovoga tipa koji služi za razvoj drvne industrije u Republici Hrvatskoj, naslanjajući se pritom i na susjedne županije u Republici Mađarskoj, ali i ostalim susjednim zemljama.


DOKUMENTI PDCK VPŽ: 

   1. ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE “PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE”

Odluka o osnivanju ustanova

   2. STATUT PDCK VPŽ

Statut PDCK VPŽ

   3. PRAVILNICI

Pravnilnik o unutarnjem ustrojstvu PDCK VPŽ

1. dopuna Pr. o unutarnjem ustrojstvu

2. dopuna PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU PDCK VPŽ

3. dopuna PRAVILNIKA O UNUT.USTR.

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

       VAŽEĆI PRAVILNICI

Pravilnik o radu PDCK VPŽ

Pravnilnik o unutarnjem ustrojstvu PDCK VPŽ

 

  4. OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA pdck vpž 2020 

 

5. OSTALO

ETIČKI KODEKS PDCK VPŽ

Obavijest za Eračun

Odluka o rasp.i upr.nekretninama

Odluka o ostvarivanju i korištenju vl. prihoda

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

6. PLANOVI NABAVE

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2021

Plan nabave 2022

Plan nabave 2023

Plan nabave 2024

   7. PLANOVI RADA

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2023

GODIŠNJI PLAN RADA PDCK VPŽ 2024.

Izvještaj o radu 2023

   8. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 

BILJEŠKE PDCK VPŽ 2020.

Obrasci financijskih izvjestaja PDCK VPŽ 2020   

Bilješke PDCK VPŽ 2021.

Obrasci financijskih izvještaja PDCK VPŽ 2021

Bilješke uz polugodišnji financijski izvještaj 01.01.-30.06.2022

Polugodišnji financijski izvještaj 01.01.-30.06.2022

Godišnji financijski izvještaj PDCK VPŽ za 2022.godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj PDCK VPŽ za 2022. godinu

Polugodišnji financijski izvještaj 01.-06.2023

Bilješke uz polugodišnji financijski izvještaj 2023

Godišnji financijski izvještaj za PDCK VPŽ za 2023. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj PDCK VPŽ za 2023.godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu

  9. PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA SA OBRAZLOŽENJEM

Financijski plan 2021. sa obrazloženjem

Financijski plan za 2022. s obrazloženjem

Financijski plan za 2023. s obrazloženjem

1. Izmjena i dop.fin.pl.2023-2025

Financijski plan za 2024. sa obrazloženjem

  10. UPRAVNO VIJEĆE

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA PDCK VPŽ

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 2020.

POZIV NA 1. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK 1. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 2. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK 2. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 3. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK 3. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 4. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK 4. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 5. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK 5. SJEDNICE PDCK VPŽ

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 2021.

POZIV NA 6. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 7. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 8. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 9. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE PDCK VPŽ

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 2022.

POZIV NA 10. SJJEDNICU PDKC VPŽ

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 11. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 12. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE PDCK VPŽ

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 2023.

POZIV NA 13. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 14. SJEDNICU UV

ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE UV

POZIV NA 15. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK 15. SJEDNICE PDCK VPŽ

POZIV NA 16. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK 16. SJEDNICE PDCK VPŽ

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 2024.

POZIV NA 17. SJEDNICU PDCK VPŽ

ZAPISNIK 17. SJEDNICE PDCK VPŽ