O projektu

news-single-test

Panonski drvni centar kompetencija Virovitičko-podravske županije pruža usluge malim i srednjim poduzetnicima iz drvno-prerađivačkog sektora u Hrvatskoj i regiji, u svim fazama razvoja finalnih proizvoda od drva, odnosno proizvoda s većom dodanom vrijednošću, s naglaskom na inovacije.
Uz istraživanje i razvoj proizvoda od drva i prateće industrije, Centar nudi i usluge transfera tehnologije prema malim i srednjim poduzetnicima, te usluge izrade prototipa inovativnih proizvoda od drva, uslugu dizajna proizvoda, dizajna pakiranja za proizvode od drva i proizvode pratećih industrija, zatim usluge poslovnog savjetovanja i kreiranja robnih marki.
Panonski drvni centar kompetencija najveći je projekt financiran iz prvog natječaja Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, kada se govori o projektima županija, gradova i općina, a vjerojatno i jedini centar ovoga tipa koji služi za razvoj drvne industrije u Republici Hrvatskoj, naslanjajući se pritom i na susjedne županije u Republici Mađarskoj, ali i ostalim susjednim zemljama.


DOKUMENTI PDCK VPŽ: 

      1. ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE “PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE”

Odluka o osnivanju ustanova

      2. STATUT PDCK VPŽ

STATUT PDCK VPŽ 

      3. OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA pdck vpž 2020

       4. OSTALO

ETIČKI KODEKS PDCK VPŽ

Obavijest za Eračun

Odluka o rasp.i upr.nekretninama

Odluka o ostvarivanju i korištenju vl. prihoda

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2021

      5. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2020.

BILJEŠKE PDCK VPŽ 2020.

Obrasci financijskih izvjestaja PDCK VPŽ 2020

           GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2021.

Bilješke PDCK VPŽ 2021.

Obrasci financijskih izvještaja PDCK VPŽ 2021

      6. PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA SA OBRAZLOŽENJEM

Financijski plan 2021. sa obrazloženjem

Financijski plan za 2022. s obrazloženjem