Documents

news-single-test

Panonski drvni centar kompetencija pruža usluge malim i srednjim poduzetnicima iz drvno-prerađivačkog sektora u Hrvatskoj i regiji, u svim fazama razvoja finalnih proizvoda od drva, odnosno proizvoda s većom dodanom vrijednošću, s naglaskom na inovacije.
Uz istraživanje i razvoj proizvoda od drva i prateće industrije, Centar nudi i usluge transfera tehnologije prema malim i srednjim poduzetnicima, te usluge izrade prototipa inovativnih proizvoda od drva, uslugu dizajna proizvoda, dizajna pakiranja za proizvode od drva i proizvode pratećih industrija, zatim usluge poslovnog savjetovanja i kreiranja robnih marki.
Panonski drvni centar kompetencija najveći je projekt financiran iz prvog natječaja Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, kada se govori o projektima županija, gradova i općina, a vjerojatno i jedini centar ovoga tipa koji služi za razvoj drvne industrije u Republici Hrvatskoj, naslanjajući se pritom i na susjedne županije u Republici Mađarskoj, ali i ostalim susjednim zemljama.