PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE UVRŠTEN U LISTU PREPOZNATIH CENTARA

Panonski drvni centar kompetencija Virovitičko-podravske županije prijavio se na Javni poziv za iskaz interesa za odabir prepoznatih centara u svrhu provođenja programa Dokazivanja inovativnog koncepta koji je otvorio HAMAG BICRO te sa izuzetnim zadovoljstvom možemo objaviti da smo zaprimili pozitivan odgovor te smo uvršteni na listu Prepoznatih centara u Republici Hrvatskoj.

Prepoznati centri će provoditi program Dokazivanje inovativnog koncepta u suradnji s Korisnikom Programa. Program PoC provodi se u sklopu pod-komponente 3.2 „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Program PoC daje podršku inovacijama u najranijoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Fokus PoC Programa je isključivo na TRL 3 (demonstracija tehničke izvedivosti) i TRL 4 (izrada laboratorijskog prototipa) na skali razine tehnološke spremnosti.

Prepoznati centri su partneri u provođenju Programa preko kojih se projekti prijavljuju,  odnosno podrška natjecateljima tijekom cijelog procesa prijavljivanja i implementacije projekta.

Uloga Prepoznatih centara je da kao partner na projektu svojom stručnom ekspertizom pomogne korisniku PoC Programa prilikom upravljanja projektom.

Nadležnost Prepoznatih centara vezano uz provođenje Programa PoC sastoji se od  aktivnosti:

  • Davanje stručne ekspertize Korisniku PoC Programa u upravljanju inovacijskim projektom
  • Praćenje napretka projekta te priprema periodičkih stručnih i financijskih izvještaja o ostvarenim rezultatima projekta u koordinaciji s Korisnikom
  • Izvještavanje u vezi provedbe projekta
  • Komunikacije s HAMAG-BICRO-m i izvještavanjem u vezi provedbe projekata i Programa
  • Druge aktivnosti potrebne radi uspješne operativne provedbe Programa PoC sukladno Pozivu
20. srpanj 2022.