POZIV NA INTERVJU

PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA 

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 112-07/20-01/1

UBRBROJ: 2189-91-01/1-20-3

Virovitica, 10.12.2020.

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 130/2020 od 25. studenog 2020. godine te na web-stranicama Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije, na razgovor (intervju) koji će se održati

dana 14. prosinca  2020. godine, s početkom u 10,00 sati

u prostorijama Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije, Poduzetnička zona II, 16

Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, a bit će obaviješteni i putem elektroničke pošte.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Podnositeljima nepotpunih i/ili nepravodobnih prijava, kao i onima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta bit će upućena pisana obavijest uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, a u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine te rezultate u dosadašnjem radu.

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang-listu kandidata i sastavlja Izvješće o provedenom postupku. Svi prijavljeni kandidati/kinje obavijestit će se putem elektroničke pošte o izabranom kandidatu.

PRAVILA ODRŽAVANJA INTERVJUA:

            Prilikom održavanja intervjua obavezno je pridržavanje mjera i preporuka HZJZ-a radi prevencije širenja epidemije COVID-19.

Sukladno preporukama HZJZ-a, niti jedan kandidat ne smije pristupiti intervjuu sa povišenom tjelesnom temperaturom, simptomima akutne respiratorne infekcije ili nekim drugim simptomima koji ukazuju na rizik zaraženosti COVID-19.

Pri ulasku u zagradu Panonskog drvnog centra kompetencija VPŽ, kao i tijekom intervjua obavezno je nošenje maski za lice, te dezinfekcija ruku na ulasku. U službenoj prostoriji u kojoj se održava intervju, potrebno je održati fizičku distancu među osobama od najmanje 1,5 metra.

Za sve dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti administrativno-računovodstvenoj službi Panonskog drvnog centra kompetencija na mail: senka.sercl@www.pdck.hr

Ovaj poziv se objavljuje na web stranici Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije te na oglasnoj ploči Centra.

 

PREDSJENIK POVJERENSTVA:

Bojan Mijok, mag.oec.

 

Poziv na intervju .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. prosinac 2020.